הרב אפרים שרבני

פגז למה הקב ה דווקא מהעיניים הוריד לנו דמעות איזה מסר הוא ביקש להעביר עכשיו תשמעו את התשובה

פגז למה הקב ה דווקא מהעיניים הוריד לנו דמעות איזה מסר הוא ביקש להעביר עכשיו תשמעו את התשובה

הפעלת שיעור
השהיית השמעה
הפסקת השמעה
הגדל מהירות השמעה
הקטן מהירות השמעה
העבר קדימה 10 שניות
העבר לאחור 10 שניות
העבר קדימה דקה
העבר לאחור דקה

אורך השיעור : 00:00:00
מיקום השמעה נוכחי: 00:00:00
מצב הנגן : -
מהירות השמעה : 1
ErrorMessage : 
חזרה לרשימת כל השיעורים חזרה לרשימת רבנים
קול טיוב שיעורי תורה יש לרענן את הדף על מנת לראות את רשימת השיעורים המעודכנת טען מחדש ?