הרב מאיר שמואלי

הרב מאיר שמואלי • הנשר הגדול הרמב ם ר משה בן מימון • שמות תשפ"ב 2021 12 23 19 30

הרב מאיר שמואלי • הנשר הגדול הרמב ם ר משה בן מימון • שמות תשפ"ב 2021 12 23 19 30

הפעלת שיעור
השהיית השמעה
הפסקת השמעה
הגדל מהירות השמעה
הקטן מהירות השמעה
העבר קדימה 10 שניות
העבר לאחור 10 שניות
העבר קדימה דקה
העבר לאחור דקה

אורך השיעור : 00:00:00
מיקום השמעה נוכחי: 00:00:00
מצב הנגן : -
מהירות השמעה : 1
ErrorMessage : 
חזרה לרשימת כל השיעורים חזרה לרשימת רבנים
קול טיוב שיעורי תורה יש לרענן את הדף על מנת לראות את רשימת השיעורים המעודכנת טען מחדש ?