הרב אליהו חיים פנחסי

הרב אליהו חיים פנחסי • כשרות הבשר והעוף • בד ץ אשכנזי לספרדים

הרב אליהו חיים פנחסי • כשרות הבשר והעוף • בד ץ אשכנזי לספרדים

הפעלת שיעור
השהיית השמעה
הפסקת השמעה
הגדל מהירות השמעה
הקטן מהירות השמעה
העבר קדימה 10 שניות
העבר לאחור 10 שניות
העבר קדימה דקה
העבר לאחור דקה

אורך השיעור : 00:00:00
מיקום השמעה נוכחי: 00:00:00
מצב הנגן : -
מהירות השמעה : 1
ErrorMessage : 
חזרה לרשימת כל השיעורים חזרה לרשימת רבנים
קול טיוב שיעורי תורה יש לרענן את הדף על מנת לראות את רשימת השיעורים המעודכנת טען מחדש ?