הרב אפרים שרבני

ההסתכלות שלך מעידה על הלב שלך בחן את עצמך עד כמה הלב שלך גדול משגע הרב אפרים שרבני

ההסתכלות שלך מעידה על הלב שלך בחן את עצמך עד כמה הלב שלך גדול משגע הרב אפרים שרבני

הפעלת שיעור
השהיית השמעה
הפסקת השמעה
הגדל מהירות השמעה
הקטן מהירות השמעה
העבר קדימה 10 שניות
העבר לאחור 10 שניות
העבר קדימה דקה
העבר לאחור דקה

אורך השיעור : 00:00:00
מיקום השמעה נוכחי: 00:00:00
מצב הנגן : -
מהירות השמעה : 1
ErrorMessage : 
חזרה לרשימת כל השיעורים חזרה לרשימת רבנים
קול טיוב שיעורי תורה יש לרענן את הדף על מנת לראות את רשימת השיעורים המעודכנת טען מחדש ?