הרב אפרים שרבני

אין על העם היהודי מחקר על עיור שיש לו שטר 200 ביד והוא אומר שיש לו 20-מה אנשים עושים עם השטר שלו

אין על העם היהודי מחקר על עיור שיש לו שטר 200 ביד והוא אומר שיש לו 20-מה אנשים עושים עם השטר שלו

הפעלת שיעור
השהיית השמעה
הפסקת השמעה
הגדל מהירות השמעה
הקטן מהירות השמעה
העבר קדימה 10 שניות
העבר לאחור 10 שניות
העבר קדימה דקה
העבר לאחור דקה

אורך השיעור : 00:00:00
מיקום השמעה נוכחי: 00:00:00
מצב הנגן : -
מהירות השמעה : 1
ErrorMessage : 
חזרה לרשימת כל השיעורים חזרה לרשימת רבנים
קול טיוב שיעורי תורה יש לרענן את הדף על מנת לראות את רשימת השיעורים המעודכנת טען מחדש ?