רשימת שיעורים לפי הרב אהרון ירחי

קול טיוב רשימת שיעורים

רשימת שיעורי תורה

הרב אהרון ירחי ט"ו שבט תשפ"ד 00:34:30 הרב אהרון ירחי • מעלות טו בשבט ודיני גידול בעלי חיים
הרב אהרון ירחי כ"ד טבת תשפ"ד 00:45:15 הרב אהרון ירחי • פרשת שמות תשפ"ד
הרב אהרון ירחי י"ח כסלו תשפ"ד 00:45:40 הרב אהרון ירחי • עסקת חילופי השבויים
הרב אהרון ירחי ט' חשון תשפ"ד 00:57:25 הרב אהרון ירחי • דברים שאסור לעשותם מפני סכנה
הרב אהרון ירחי ח' חשון תשפ"ד 00:57:36 הרב אהרון ירחי • הלכות ברך עלינו
הרב אהרון ירחי ח' חשון תשפ"ד 00:46:00 הרב אהרון ירחי • דיני ברך עלינו
הרב אהרון ירחי ה' חשון תשפ"ד 00:45:05 הרב אהרון ירחי • ונשמרתם מאוד לנפשותכים
הרב אהרון ירחי כ' תשרי תשפ"ד 00:43:35 הרב אהרון ירחי • סדר ליל הושענא רבה • יום האחרון של חג סוכות
הרב אהרון ירחי י"ט תשרי תשפ"ד 01:02:00 הרב אהרון ירחי • דיני ישיבה ואכילה בסוכה
הרב אהרון ירחי י"ז תשרי תשפ"ד 01:01:25 הרב אהרון ירחי • הישיבה בסוכה
הרב אהרון ירחי י"ב תשרי תשפ"ד 01:09:10 הרב אהרון ירחי • הלכות סוכה
הרב אהרון ירחי י"א תשרי תשפ"ד 00:53:01 הרב אהרון ירחי • דיני סוכות שחל בשבת
הרב אהרון ירחי ד' תשרי תשפ"ד 00:35:59 הרב אהרון ירחי • שבת תשובה
הרב אהרון ירחי ו' אלול תשפ"ג 00:47:45 הרב אהרון ירחי • שליח ציבור בסליחות
הרב אהרון ירחי כ"ו סיון תשפ"ג 00:43:55 הרב אהרון ירחי • גזרת ביטול הקומה הכשרה
הרב אהרון ירחי כ"ג סיון תשפ"ג 00:47:44 הרב אהרון ירחי • דיני תערובות
הרב אהרון ירחי י"ט סיון תשפ"ג 00:43:25 הרב אהרון ירחי • איסור שנתערב בהיתר
הרב אהרון ירחי ט"ו סיון תשפ"ג 00:35:35 הרב אהרון ירחי • פרשת שלח לך תשפ0א • יזדים
הרב אהרון ירחי י"ב סיון תשפ"ג 00:45:20 הרב אהרון ירחי • דיני בשר וחלב
הרב אהרון ירחי ט' סיון תשפ"ג 00:51:55 הרב אהרון ירחי • הלכות בשר וחלב • דיני נ"ט בר נ"ט
הרב אהרון ירחי ד' סיון תשפ"ג 00:17:55 הרב אהרון ירחי • דבש וחלב תחת לשונך
הרב אהרון ירחי ב' סיון תשפ"ג 00:32:10 הרב אהרון ירחי • מענייני השבועות
הרב אהרון ירחי כ"ז אייר תשפ"ג 00:51:10 הרב אהרון ירחי • חודש סיוון וחג השבועות
הרב אהרון ירחי כ"ו אייר תשפ"ג 00:56:40 הרב אהרון ירחי • הלכות יום טוב
הרב אהרון ירחי כ"ה אייר תשפ"ג 00:37:55 הרב אהרון ירחי • מלאכת אוכל נפש
הרב אהרון ירחי כ' אייר תשפ"ג 00:39:00 הרב אהרון ירחי • הלכות חג השבועות
הרב אהרון ירחי י"ג אייר תשפ"ג 00:35:04 הרב אהרון ירחי • ליל פסח שני
הרב אהרון ירחי י"ב אייר תשפ"ג 00:56:50 הרב אהרון ירחי • הלכות תלמוד תורה
הרב אהרון ירחי י' אייר תשפ"ג 00:55:31 הרב אהרון ירחי • האם לימוד תורה שייך בנשים
הרב אהרון ירחי ו' אייר תשפ"ג 00:39:45 הרב אהרון ירחי • רשעותם של מקימי המדינה
הרב אהרון ירחי ג' אייר תשפ"ג 00:31:50 הרב אהרון ירחי • פרשת אחרי מות קדושים • יזדים
הרב אהרון ירחי ג' אייר תשפ"ג 00:51:05 הרב אהרון ירחי • פשעי הציונות
הרב אהרון ירחי ב' אייר תשפ"ג 00:25:30 הרב אהרון ירחי • חברותא קדישא של חכם יעקב יוסף זיע"א מספר בשבחיו
הרב אהרון ירחי כ"ט ניסן תשפ"ג 00:37:40 הרב אהרון ירחי • מנהגי הספירה
הרב אהרון ירחי כ"ו ניסן תשפ"ג 00:53:05 הרב אהרון ירחי • מיתת תלמידי רבי עקיבא
הרב אהרון ירחי כ"ב ניסן תשפ"ג 00:43:55 הרב אהרון ירחי • יום אסרו חג
הרב אהרון ירחי ז' ניסן תשפ"ג 00:51:45 הרב אהרון ירחי • דין ארבע כוסות בליל הסדר
הרב אהרון ירחי ה' ניסן תשפ"ג 00:49:25 הרב אהרון ירחי • מלאכה בערב הפסח אחר חצות
הרב אהרון ירחי ד' ניסן תשפ"ג 00:42:45 הרב אהרון ירחי • פרשת צו תשפ"ב
הרב אהרון ירחי א' ניסן תשפ"ג 00:47:25 הרב אהרון ירחי • ענייני הפסח
הרב אהרון ירחי כ"ט אדר תשפ"ג 00:58:45 הרב אהרון ירחי • אפיית מצות בערב פסח
הרב אהרון ירחי י"ג אדר תשפ"ג 00:55:30 הרב אהרון ירחי • משלוח מנות ומתנות לאביונים
הרב אהרון ירחי ל' שבט תשפ"ג 00:36:40 הרב אהרון ירחי • פרשת תרומה • צורת המשכן
הרב אהרון ירחי כ"ה שבט תשפ"ג 00:54:25 הרב אהרון ירחי • שו ע סימן פט
הרב אהרון ירחי ט"ו שבט תשפ"ג 00:58:25 הרב אהרון ירחי • לא תבשל גדי בחלב אימו
הרב אהרון ירחי י"ב שבט תשפ"ג 00:42:50 הרב אהרון ירחי • ענייני הטו בשבט
הרב אהרון ירחי ט' שבט תשפ"ג 00:34:05 הרב אהרון ירחי • סגולת פרשת המן • בשלח תשפ"ג
הרב אהרון ירחי ה' שבט תשפ"ג 00:38:05 הרב אהרון ירחי • פרשת בא תשפ"א
הרב אהרון ירחי ד' שבט תשפ"ג 00:44:30 הרב אהרון ירחי • סימני כשרות בחגב
הרב אהרון ירחי ד' שבט תשפ"ג 00:31:25 הרב אהרון ירחי • הלכות שבת • עירוי מכלי שני
הרב אהרון ירחי כ"ז טבת תשפ"ג 00:17:09 הרב אהרון ירחי • פרשת וארא תשפ"ב
הרב אהרון ירחי כ"ו טבת תשפ"ג 00:53:15 הרב אהרון ירחי • שקצים ורמשים
הרב אהרון ירחי כ"ו טבת תשפ"ג 00:45:52 הרב אהרון ירחי • השיבה שופטנו כבראשונה
הרב אהרון ירחי י"ט טבת תשפ"ג 00:40:00 הרב אהרון ירחי • מאכלות אסורות
הרב אהרון ירחי ד' טבת תשפ"ג 00:51:10 הרב אהרון ירחי • דיני המליחה והדחה בבשר
הרב אהרון ירחי כ"ח כסלו תשפ"ג 00:42:35 הרב אהרון ירחי • נר חנוכה ונר שבת
הרב אהרון ירחי כ"ז כסלו תשפ"ג 00:59:55 הרב אהרון ירחי • הלכות חנוכה • זמן הדלקתה ומקום הנחתה
הרב אהרון ירחי י"ט כסלו תשפ"ג 00:34:05 הרב אהרון ירחי • פרשת וישב תשפ"ג
הרב אהרון ירחי ז' כסלו תשפ"ג 00:53:40 הרב אהרון ירחי • דברים המטריפים בבהמה • דין הסרכה והריאות
הרב אהרון ירחי ז' כסלו תשפ"ג 00:45:40 הרב אהרון ירחי • נבלות וטרפות
הרב אהרון ירחי א' כסלו תשפ"ג 00:53:25 הרב אהרון ירחי • ניזקי הטכנולוגיה והמכשירים
הרב אהרון ירחי כ"ג חשון תשפ"ג 00:43:35 הרב אהרון ירחי • הלכות שחיטה
הרב אהרון ירחי כ"ג חשון תשפ"ג 00:55:40 הרב אהרון ירחי • הלכות שחיטה
הרב אהרון ירחי כ"א חשון תשפ"ג 00:18:55 הרב אהרון ירחי • פרשת חיי שרה תשפ"ג
הרב אהרון ירחי י"ז חשון תשפ"ג 00:42:50 הרב אהרון ירחי • צער בעלי חיים
הרב אהרון ירחי י"ד חשון תשפ"ג 00:56:15 הרב אהרון ירחי • ברכת הלבנה
הרב אהרון ירחי י"ד חשון תשפ"ג 00:34:20 הרב אהרון ירחי • פרשת וירא • יזדים
הרב אהרון ירחי ח' חשון תשפ"ג 00:56:40 הרב אהרון ירחי • ברכת הלבנה
הרב אהרון ירחי ז' חשון תשפ"ג 00:37:00 הרב אהרון ירחי • פרשת לך לך • תולדות עם ישראל
הרב אהרון ירחי ו' חשון תשפ"ג 00:58:00 הרב אהרון ירחי • שאילת גשמים
הרב אהרון ירחי ב' חשון תשפ"ג 00:38:08 הרב אהרון ירחי • גדולת מרן מאור ישראל
הרב אהרון ירחי כ"ט תשרי תשפ"ג 00:56:50 הרב אהרון ירחי • סעודת ראש חודש
הרב אהרון ירחי כ"ה תשרי תשפ"ג 00:44:19 הרב אהרון ירחי • ימות ולילות החורף
הרב אהרון ירחי כ"ג תשרי תשפ"ג 00:34:40 הרב אהרון ירחי • יום איסרו חג
הרב אהרון ירחי ט"ז תשרי תשפ"ג 00:48:19 הרב אהרון ירחי • ושמחת בחגך והיית אך שמח
הרב אהרון ירחי י"א תשרי תשפ"ג 00:53:05 הרב אהרון ירחי • דיני הסוכה • סימן תרכ ה
הרב אהרון ירחי כ"ה אלול תשפ"ב 00:59:30 הרב אהרון ירחי • עשרת ימי תשובה
הרב אהרון ירחי י"ז אלול תשפ"ב 00:33:05 הרב אהרון ירחי • פרשת כי תבוא תשפ"ב
הרב אהרון ירחי ט"ז אלול תשפ"ב 01:06:45 הרב אהרון ירחי • הלכות סוכה ודיני הדפנות
הרב אהרון ירחי י"א אלול תשפ"ב 00:54:00 הרב אהרון ירחי • דיני ארבעת המינים
הרב אהרון ירחי ג' אלול תשפ"ב 00:36:45 הרב אהרון ירחי • פרשת שופטים תשפ"ב
הרב אהרון ירחי כ"ז אב תשפ"ב 00:52:05 הרב אהרון ירחי • פרשת ראה • חזון יעקב
הרב אהרון ירחי כ"א אב תשפ"ב 00:29:28 הרב אהרון ירחי • הוצאה מרשות לרשות
הרב אהרון ירחי י"ט אב תשפ"ב 00:38:49 הרב אהרון ירחי • והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם
הרב אהרון ירחי י' אב תשפ"ב 00:47:35 הרב אהרון ירחי • דברים המותרים בלימוד ביום ט באב
הרב אהרון ירחי כ"ט תמוז תשפ"ב 00:38:58 הרב אהרון ירחי • משנכנס אב ממעטין בשמחה
הרב אהרון ירחי כ"ז תמוז תשפ"ב 00:38:50 הרב אהרון ירחי • פרשת מסעי תשפ"ב
הרב אהרון ירחי כ"ב תמוז תשפ"ב 00:37:43 הרב אהרון ירחי • ימי בין המצרים ושלושת השבועות
הרב אהרון ירחי י"ח תמוז תשפ"ב 00:58:55 הרב אהרון ירחי • חמשה דברים אירעו את אבותינו ביז בתמוז
הרב אהרון ירחי ו' תמוז תשפ"ב 00:32:33 הרב אהרון ירחי • פרשת בלק תשפ"ב
הרב אהרון ירחי ה' תמוז תשפ"ב 00:51:43 הרב אהרון ירחי • המשך הלכות שבת
הרב אהרון ירחי א' תמוז תשפ"ב 00:44:31 הרב אהרון ירחי • הלכות שבת • מלאכת תופר
הרב אהרון ירחי כ"ט סיון תשפ"ב 00:31:00 הרב אהרון ירחי • פרשת חוקת תשפ"ב
הרב אהרון ירחי כ"ב סיון תשפ"ב 00:38:25 הרב אהרון ירחי • גנות המחלוקת • פרשת קרח
הרב אהרון ירחי י"ז סיון תשפ"ב 00:31:35 הרב אהרון ירחי • נזקי הטכנולוגיה ורעות חולות שבה
הרב אהרון ירחי ט"ז סיון תשפ"ב 00:49:30 הרב אהרון ירחי • הלכות שבת • שו ע אוה ח סי שלט
הרב אהרון ירחי ט"ו סיון תשפ"ב 00:31:37 הרב אהרון ירחי • פרשת שלח לך תשפ"ב
הרב אהרון ירחי י"ד סיון תשפ"ב 00:47:30 הרב אהרון ירחי • דיני משמיע קול • הלכות שבת
הרב אהרון ירחי י"א סיון תשפ"ב 00:53:40 הרב אהרון ירחי • הלכות שבת סימן שלז
הרב אהרון ירחי ח' סיון תשפ"ב 00:32:10 הרב אהרון ירחי • פרשת בהעלותך תשפ"ב
הרב אהרון ירחי ז' סיון תשפ"ב 00:50:35 הרב אהרון ירחי • הלכות שבת
הרב אהרון ירחי ג' סיון תשפ"ב 00:46:46 הרב אהרון ירחי סופד לרב אורי זוהר זצ ל • יש קונה עולמו בשעה אחת
הרב אהרון ירחי א' סיון תשפ"ב 00:21:35 הרב אהרון ירחי • פרשת נשא תשפ"ב
הרב אהרון ירחי א' אייר תשפ"ב 00:19:30 הרב אהרון ירחי • מספר על החברותא קדישא הרה ג יעקב יוסף ע ה
הרב אהרון ירחי כ"ח ניסן תשפ"ב 00:40:53 הרב אהרון ירחי • מוסר לימי בן הזמנים
הרב אהרון ירחי כ"א אדר ב תשפ"ב 00:49:52 הרב אהרון ירחי • ר חיים זצ ל היה גאון מופלא בדורו
הרב אהרון ירחי י"ח אדר ב תשפ"ב 01:02:30 הרב אהרון ירחי • הספד מר למרן שר התורה ר חיים קנייבסקי זצ ל
הרב אהרון ירחי י"ג אדר ב תשפ"ב 00:37:50 הרב אהרון ירחי • משלוח מנות ומתנות לאביונים
הרב אהרון ירחי י"ב אדר ב תשפ"ב 00:42:45 הרב אהרון ירחי • פרשת צו תשפ"ב
הרב אהרון ירחי כ"ו טבת תשפ"ב 00:43:48 הדיין הבכיר הגר א ירחי פרשת חיים ולדר
הרב אהרון ירחי כ"ד טבת תשפ"ב 00:35:34 הרב אהרון ירחי • פרשת וארא תשפ"ב
הרב אהרון ירחי י"ז טבת תשפ"ב 00:36:10 הרב אהרון ירחי • גלות מצרים ותחילת השעבוד • פרשת שמות תשפ"ב
הרב אהרון ירחי י' טבת תשפ"ב 00:47:35 הרב אהרון ירחי • פרשת ויחי תשפ"ב
הרב אהרון ירחי כ"ו כסלו תשפ"ב 00:35:58 הרב אהרון ירחי • פרשת מקץ תשפ"ב
הרב אהרון ירחי י"ט כסלו תשפ"ב 00:35:08 הרב אהרון ירחי • פרשת וישב תשפ"ב • מכירת יוסף
הרב אהרון ירחי י"ב כסלו תשפ"ב 00:41:42 הרב אהרון ירחי • פרשת וישלח תשפ"ב
הרב אהרון ירחי כ"ז חשון תשפ"ב 00:45:37 הרב אהרון ירחי • פרשת תולדות תשפ"ב • יזדים
הרב אהרון ירחי כ' חשון תשפ"ב 00:43:57 הרב אהרון ירחי • פרשת חיי שרה תשפ"ב
הרב אהרון ירחי י"ג חשון תשפ"ב 00:40:43 הרב אהרון ירחי • פרשת וירא תשפ"ב
הרב אהרון ירחי ט' אלול תשפ"א 00:38:46 הרב אהרון ירחי • פרשת כי תצא • אשת יפת תואר
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙