רשימת שיעורים לפי הרב יעקב חיים סופר

קול טיוב רשימת שיעורים

רשימת שיעורי תורה

הרב יעקב חיים סופר ט' תשרי תשפ"ד 00:56:30 הרב יעקב חיים סופר • עשרת ימי תשובה • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ג אלול תשפ"ג 00:24:51 הרב יעקב חיים סופר השיעור השבועי • מוצא"ש נצבים תשפ"ג
הרב יעקב חיים סופר י"ד סיון תשפ"ג 00:51:06 הרב יעקב חיים סופר • פרשת שלח לך • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ט' סיון תשפ"ג 00:28:25 הרב יעקב חיים סופר מספר על הסבא קדישא בעל כף החיים זכותו יגן עלינו
הרב יעקב חיים סופר ז' סיון תשפ"ג 00:55:28 הרב יעקב חיים סופר • פרשת בהעלותך • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר א' סיון תשפ"ג 00:29:00 הרב יעקב חיים סופר • קדושתו של חג השבועות
הרב יעקב חיים סופר כ' ניסן תשפ"ג 00:44:10 הרב יעקב חיים סופר • שיחת מוסר לימי העומר
הרב יעקב חיים סופר י"ג ניסן תשפ"ג 00:55:23 הרב יעקב חיים סופר פסח מצה ומרור חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ח אלול תשפ"ב 00:56:30 הרב יעקב חיים סופר • עשרת ימי תשובה • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ז' אלול תשפ"ב 00:58:03 הרב יעקב חיים סופר • פרשת כי תצא • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ט"ז אב תשפ"ב 00:59:01 הרב יעקב חיים סופר • פרשת עקב • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ז תמוז תשפ"ב 01:01:51 הרב יעקב חיים סופר • פרשת מטות • מוסר לימי המצרים • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ג' תמוז תשפ"ב 00:53:33 הרב יעקב חיים סופר • פרשת בלק • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ט סיון תשפ"ב 00:53:13 הרב יעקב חיים סופר פרשת קרח חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ב סיון תשפ"ב 00:51:06 הרב יעקב חיים סופר • פרשת שלח לך • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ט' סיון תשפ"ב 00:28:25 הרב יעקב חיים סופר מספר על הסבא קדישא בעל כף החיים זכותו יגן עלינו
הרב יעקב חיים סופר ו' סיון תשפ"ב 00:55:28 הרב יעקב חיים סופר • פרשת בהעלותך • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ג' סיון תשפ"ב 00:29:00 הרב יעקב חיים סופר • קדושתו של חג השבועות
הרב יעקב חיים סופר ג' חשון תשפ"ב 00:53:54 הרב יעקב חיים סופר • פרשת לך לך תש פ • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ב' תשרי תשפ"ב 00:56:30 הרב יעקב חיים סופר • עשרת ימי תשובה • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ז' אלול תשפ"א 00:58:03 הרב יעקב חיים סופר • פרשת כי תצא • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ט"ז אב תשפ"א 00:59:01 הרב יעקב חיים סופר • פרשת עקב • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ט' אב תשפ"א 00:22:31 הרב יעקב חיים סופר • שיחת מוסר לתקופה • פרשת ואתחנן תשפ"א
הרב יעקב חיים סופר כ"ה תמוז תשפ"א 01:01:51 הרב יעקב חיים סופר • פרשת מטות • מוסר לימי המצרים • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ה סיון תשפ"א 00:53:13 הרב יעקב חיים סופר • פרשת קרח תשע ח • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ח סיון תשפ"א 00:51:06 הרב יעקב חיים סופר • פרשת שלח לך • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"א סיון תשפ"א 00:55:28 הרב יעקב חיים סופר • פרשת בהעלותך • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר א' סיון תשפ"א 00:57:11 הרב יעקב חיים סופר • ראש חודש סיוון • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ט אייר תשפ"א 01:04:01 הרב יעקב חיים סופר • פרשת בחוקותי תשע"ו • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ט' אדר תשפ"א 00:26:20 הרב יעקב סופר • סודות המגילה • פרשת תצווה
הרב יעקב חיים סופר י"ח שבט תשפ"א 00:52:50 הרב יעקב סופר • פרשת יתרו • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"א שבט תשפ"א 00:58:05 הרב יעקב סופר • פרשת בשלח • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ד' שבט תשפ"א 00:49:50 הרב יעקב סופר • פרשת בא • בית המדרש חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ה טבת תשפ"א 00:55:10 הרב יעקב סופר • פרשת וארא • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ח טבת תשפ"א 00:56:06 הרב יעקב סופר • פרשת שמות • ימי השובבי ם • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"א טבת תשפ"א 00:49:35 הרב יעקב סופר • פרשת ויחי • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ו' כסלו תשפ"א 00:54:55 הרב יעקב סופר • פרשת ויצא • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ח חשון תשפ"א 00:51:51 הרב יעקב סופר • פרשת תולדות • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ט"ו שבט תש"פ 00:52:50 הרב יעקב סופר • פרשת יתרו • בית המדרש חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ח' שבט תש"פ 00:58:05 הרב יעקב סופר• פרשת בשלח • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ז טבת תש"פ 00:56:05 הרב יעקב סופר • פרשת שמות • ימי השובבי ם • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ב' טבת תש"פ 00:51:25 הרב יעקב סופר • פרשת ויגש • ראש חודש טבת • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ז חשון תש"פ 00:51:51 הרב יעקב סופר • פרשת תולדות תש פ • חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ג' תשרי תש"פ 00:56:30 הרב יעקב חיים סופר עשרת ימי תשובה חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י' אלול תשע"ט 00:58:03 הרב יעקב חיים סופר פרשת כי תצא חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ' אב תשע"ט 00:59:01 הרב יעקב חיים סופר פרשת עקב חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ח תמוז תשע"ט 01:01:51 הרב יעקב חיים סופר מוסר לימי המצרים חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ה' תמוז תשע"ט 00:53:33 הרב יעקב חיים סופר פרשת בלק חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"א סיון תשע"ט 00:53:13 הרב יעקב חיים סופר פרשת קרח חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ז סיון תשע"ט 00:51:06 הרב יעקב חיים סופר פרשת שלח לך חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר ח' סיון תשע"ט 00:55:28 הרב יעקב חיים סופר פרשת בהעלותך חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ"ב אייר תשע"ט 01:04:01 הרב יעקב חיים סופר פרשת בחוקותי חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר י"ט אייר תשע"ט 00:52:39 הרב יעקב חיים סופר דיני חג שבועות
הרב יעקב חיים סופר כ"ה ניסן תשע"ט 01:08:27 הרה ג יעקב חיים סופר אמונה ובטחון
הרב יעקב חיים סופר כ"ה ניסן תשע"ט 00:56:57 הרב יעקב חיים סופר מוסר לימי הספירה בית הכנסת חזון יעקב
הרב יעקב חיים סופר כ' ניסן תשע"ט 00:57:46 הרב יעקב חיים סופר בית הכנסת יזדים
הרב יעקב חיים סופר י"ג ניסן תשע"ט 00:55:24 הרב יעקב חיים סופר פסח מצה ומרור בית הכנסת חזון יעקב
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙