רשימת שיעורים לפי הרב אופיר מלכה

קול טיוב רשימת שיעורים

רשימת שיעורי תורה

הרב אופיר מלכה י"ט תמוז תשפ"א 00:46:35 הרב אופיר מלכא היתר מכירה
הרב אופיר מלכה ט"ז ניסן תשפ"א 00:51:10 הרב אופיר מלכא • הלכות שינוי מקום ודיני הפסק בברכות
הרב אופיר מלכה ט' טבת תש"פ 01:06:58 הרב אופיר מלכא ברכת שהחיינו על פירות חדשים [במסגרת השיעור השבועי של הגר ד יוסף] ח טבת תש פ
הרב אופיר מלכה י"ט חשון תש"פ 01:05:14 הרב אופיר מלכא הלכות ברכות-דיני עיקר וטפל [במסגרת השיעור השבועי של הגר ד יוסף] י ט חשון תש פ
הרב אופיר מלכה ז' שבט תשע"ט 00:59:36 צפו בשידור חוזר חידון הלכה למעשה תשע"ט הפרק השני רדיו קול חי
הרב אופיר מלכה ג' שבט תשע"ט 00:52:12 חידון הלכה למעשה פרק ב חלק א׳
הרב אופיר מלכה כ"ט אייר תשע"ח 01:15:34 הרב אופיר מלכה שליט״א הלכות שבועות
הרב אופיר מלכה ב' ניסן תשע"ח 00:59:17 הרב אופיר מלכא הלכות מעשיות לליל הסדר [במסגרת השיעור השבועי של הגר ד יוסף] ב ניסן תשע ח
הרב אופיר מלכה י"ט אייר תשע"ז 01:13:48 הרב אופיר מלכא ביחוה דעת הלכות ברכות
הרב אופיר מלכה ו' חשון תשע"ז 01:16:11 הרב אופיר מלכא הלכות שינוי מקום
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙