רשימת שיעורים לפי הרב אופיר מלכה

פרטי השיעור שם השיעור
הרב אופיר מלכה
י"ט תמוז תשפ"א
00:46:35
הרב אופיר מלכא היתר מכירה

הרב אופיר מלכה
ט"ז ניסן תשפ"א
00:51:10
הרב אופיר מלכא • הלכות שינוי מקום ודיני הפסק בברכות

הרב אופיר מלכה
ט' טבת תש"פ
01:06:58
הרב אופיר מלכא ברכת שהחיינו על פירות חדשים [במסגרת השיעור השבועי של הגר ד יוסף] ח טבת תש פ

הרב אופיר מלכה
י"ט חשון תש"פ
01:05:14
הרב אופיר מלכא הלכות ברכות-דיני עיקר וטפל [במסגרת השיעור השבועי של הגר ד יוסף] י ט חשון תש פ

הרב אופיר מלכה
ז' שבט תשע"ט
00:59:36
צפו בשידור חוזר חידון הלכה למעשה תשע"ט הפרק השני רדיו קול חי

הרב אופיר מלכה
ג' שבט תשע"ט
00:52:12
חידון הלכה למעשה פרק ב חלק א׳

הרב אופיר מלכה
ג' שבט תשע"ט
00:03:53
הכנת טוסט בשבת הגאון רבי אופיר מלכה-

הרב אופיר מלכה
ג' שבט תשע"ט
00:04:46
אכילה בערב יום כיפור הגאון הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ"ט אייר תשע"ח
01:15:34
הרב אופיר מלכה שליט״א הלכות שבועות

הרב אופיר מלכה
ב' ניסן תשע"ח
00:59:17
הרב אופיר מלכא הלכות מעשיות לליל הסדר [במסגרת השיעור השבועי של הגר ד יוסף] ב ניסן תשע ח

הרב אופיר מלכה
ב' טבת תשע"ח
00:02:59
דין השמן שנותר מנרות חנוכה הגאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ"ב כסלו תשע"ח
00:03:16
הרב אופיר מלכה שליט"א ברכת הסופגנייה

הרב אופיר מלכה
י"א חשון תשע"ח
00:03:07
כיצד ללמד את הקטן לברך הגאון רבי אופיר מלכה-

הרב אופיר מלכה
י"א חשון תשע"ח
00:02:46
הגאון רבי אופיר מלכה-מי בוצע את הפת היומית (פינת ההלכה)

הרב אופיר מלכה
ד' חשון תשע"ח
00:03:17
רבי אופיר מלכה התחיל לאכול ושכח לברך

הרב אופיר מלכה
כ"ט תשרי תשע"ח
00:02:52
חימום בפלטה בשבת הגאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ"ד תשרי תשע"ח
00:03:47
עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר הגאון הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ"ד תשרי תשע"ח
00:03:20
סגירת סיר שיש בו עצמות הגאון הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ"ד תשרי תשע"ח
00:03:50
הכנה ליום הדין הגאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ"א תשרי תשע"ח
00:03:53
עשיית מנגל ביום טוב הגאון הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ' תשרי תשע"ח
00:03:12
חובה להחליף את הערבות הגאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
י"ט תשרי תשע"ח
00:03:03
דין קדושת הסוכה הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
י"ח תשרי תשע"ח
00:03:11
דין אכילה מחוץ לסוכה גאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
י"ז תשרי תשע"ח
00:03:26
כוונה בכניסה לסוכה ומהות המצווה הגאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
י"ד תשרי תשע"ח
00:03:06
דין קישוטי הסוכה והכנסת גוי-והאם מדליקים נרות בסוכה הגאון רבי אופיר מלכה-(פינת ההלכה)

הרב אופיר מלכה
י"ג תשרי תשע"ח
00:03:30
דין סוכת ברזל וסוכה מתנפחת הגאון הרב אופיר יצחק מלכא שליט״א

הרב אופיר מלכה
י"א תשרי תשע"ח
00:03:42
תפיסת הסכך בסוכה הגאון רבי אופיר מלכה-הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הרב אופיר מלכה
ט' תשרי תשע"ח
00:04:07
דין יולדת ומעובר הגאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
ח' תשרי תשע"ח
00:03:44
מותר לענוד תכשיטים ביום כיפור הגאון הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
ז' תשרי תשע"ח
00:03:57
טבילה בערב כיפור הגאון הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
ד' תשרי תשע"ח
00:03:26
המלך הקדוש והמלך המשפט הלכה יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה
כ"ט אלול תשע"ז
00:04:53
אכילת חריף בראש השנה וסדר הסימנים הגאון רבי אופיר מלכה-

הרב אופיר מלכה
כ"ח אלול תשע"ז
00:04:58
הכנה מיו ר ראשון ליו ט שני הגאון רבי אופיר מלכה-

הרב אופיר מלכה
כ"ז אלול תשע"ז
00:04:35
מותר להתקלח בראש השנה הגאון רבי אופיר מלכה-

הרב אופיר מלכה
כ"ג אלול תשע"ז
00:02:56
הכנת צנימים בשבת גאון רבי אופיר מלכה •

הרב אופיר מלכה
כ"א אלול תשע"ז
00:03:34
בדיקת מזוזות בחודש אלול-גאון רבי אופיר מלכה-

הרב אופיר מלכה
י"ט אייר תשע"ז
01:13:48
הרב אופיר מלכא ביחוה דעת הלכות ברכות

הרב אופיר מלכה
ו' חשון תשע"ז
01:16:11
הרב אופיר מלכא הלכות שינוי מקום

קול טיוב שיעורי תורה יש לרענן את הדף על מנת לראות את רשימת השיעורים המעודכנת טען מחדש ?